Ceník

Roční registrační poplatek

Děti a mládež do 15 let 20,-
Dospělí 50,-

Upomínky

1. upomínka – překročení výpůjčky o 1 týden – 10,- Kč
2. upomínka – překročení výpůjčky o 2 týdny – 20,- Kč
3. upomínka – překročení výpůjčky o 3 týdny – 30,- Kč
4. upomínka – překročení výpůjčky o 4 týdny – 40,- Kč
5. upomínka – překročení výpůjčky o 5 – 6 týdnů – doporučený dopis + 100,- Kč

Poškození knižního titulu nebo ztráta

Stejný výtisk téhož díla + 15.- Kč za čárový kód
Plná cena knihy + 60.- Kč za nové zpracování
Pořízení vázané kopie + 15.- Kč za čárový kód

Poškození nebo ztráta časopisu, brožury

Stejný časopis + 10.- Kč za čárový kód
Plná cena časopisu + 10.- Kč za čárový kód

Ostatní poplatky

Poškození čárového kódu – 10.- Kč
Vystavení nového průkazu (poškození nebo ztráta) – 10,- Kč
Poplatek za použití PC – za každou započatou hodinu – 10,- Kč

Kopírování, skenování, tisk

A4 jednostranně černobílý text – 2,- Kč
A4 oboustranně černobílý text – 3,- Kč
A4 barevný obrázek – 6,- Kč