O nás

Vítejte na stránkách knihovny Městyse v Suchdole nad Odrou

Původně tato budova sloužila jako německá zimní hospodářská škola. Od roku 1945 do roku 1985 zde byl první stupeň základní školy.  Od roku  1985  je v této budově umístěno muzeum a  knihovna.
V horním patře je umístěna expozice k historii kulturního a společenského života obce, rozvoji průmyslu a zemědělství a stálá výstava k výročí elektrifikace obce.
V suterénních prostorech byla 22. května 2005 otevřena sekce vojenské historie s bohatou sbírkou především trojrozměrných exponátů, mapující vliv I. a II. Světové války na život obce.
V roce 2000 byla naše místní knihovna vybavena dvěma počítači, byl zakoupen automatizovaný knihovní systém LANius se základním prvním modulem Doplňování údajů, který umožňuje přesnou evidenci čtenářů, půjčování a vracení knih, rychlé vyhledávání informace o knihách a čtenářích.
Od roku 2001 je knihovna napojena na internet a zařadila se mezi první obecní knihovny
v regionu Nový Jičín,  které mohly svým uživatelům nabídnout dnes již nezbytnou službu a tím je přístup na internet.
Čtenáři mají k dispozici 7 581 knih (5 694 krásná a 1 987 naučná literatura) a 1 titul periodik. Zastoupena je literatura jak pro dospělé tak i dětské čtenáře.
V současné době jsou v knihovně napojeny na internet čtyři počítače a zájemci zde mají možnost vyhledat si další informace, které je zajímají nebo potřebují ke svému vzdělávání.
Městys Suchdol nad Odrou má uzavřenou s Městským kulturním střediskem v Novém Jičíně smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce (29 000Kč). Městská knihovna Nový Jičín, která je součástí Měst KS, poskytuje knihovnické služby jako je nákup knih a jejich knihovnické zpracování včetně balení a značení, a dále poskytuje výměnné knihovní fondy.
Každým rokem městys uvolňuje na knihy téměř 40 000.- Kč.
Věřím, že si z našeho fondu vyberete a strávíte tak nad knihou příjemné okamžiky.
Stálý knižní fond je navíc doplňován každé 3 měsíce výměnnými soubory v rámci výkonu regionálních funkcí knihovnou Nový Jičín.
V roce 2010 byl zakoupen nový automatizovaný knihovní systém CLAVIUS, který umožnil spustit v roce 2012 veřejný ON-LINE katalog.
Funkcí ON-LINE katalogu je vyhledávání uložených informací o knihách i samotnými čtenáři z pohodlí vašeho domova. Jeho předností je jednoduchá metoda zadávání dotazů.